Słownik nazwisk mieszkańców Wileńszczyzny w XVIII-XIX wieku
Halina Karaś, Monika Kresa

STRONA W OPRACOWANIU.